×

รายละเอียดการเข้าพัก

ประเภทห้องพัก : Type 2
จำนวน : 1 ห้อง ผู้ใหญ่ คน เด็ก คน
วันที่เข้าพัก : ระหว่างวันที่ ถึง
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น : วัน
ช่องทางการชำระเงิน :
จำนวนเงินที่ต้องชำระ :
ชื่อ :
โทรศัพท์ :
email address :

ข้อควรปฏิบัติ

  • การจองห้องพักของท่านจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อการชำระเงินเสร็จสิ้น
  • การแจ้งชำระเงินควรแจ้งภายใน ชั่วโมงหลังจากกดปุ่ม "ยืนยันการจองห้องพัก"
    หากเลยเวลาที่กำหนด "ระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ"
  • ท่านสามารถกลับมาชำระภายหลังใด้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
    โดยใช้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล์ที่ท่านระบุ
  • การเข้าพักควรเช็คอินก่อนเวลา นาฬิกา
message